12-Trinns behandling starter på Brygga i september!

 

Nærbehandlingen på Brygga er basert på Anonyme Alkoholikeres 12- trinns program. Minnesotamodellen benyttes i tilfriskning for ulike avhengigheter av millioner av mennesker over hele verden.

 

 

2 steiner lite

 

 

Målgruppe:

 • Rusavhengige som har fullført Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB), med et ønske om 12 trinnsbasert behandling
 • Du som har god rusmestring, men med behov for å forebygge tilbakefall
 • Det er et krav at du har bolig, samt at du mestrer økonomi og ulike sosiale arenaer i en slik grad at du kan være/komme i aktivitet/arbeid
 • Det er et krav at du bor i Trondheim Kommune
 • Aldersgrensen er 18 år

Målet med behandlingen:

 • Å leve et fullverdig rusfritt liv – nå og på sikt – en dag av gangen

Litt om Behandlingen:

 • Behandlingen består av gruppeterapi, individuelle samtaler, forelesninger og egen innsats
 • Er et dagtilbud som strekker seg over 18 – 20 uker
 • Kan kombineres med noe aktivitet /arbeid
 • 12 – trinns terapeut har selv erfaring med rusavhengighet
 • Det oppfordres til å bruke selvhjelpsgrupper

Etter behandling

 • Det legges til rette for ettervernsgrupper 1 år etter fullført behandling
 • Fullført behandling kan kvalifisere for inntak ved Integreringstiltaket Brygga

 Noe for deg?

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Per Einar Sæther                             Anita Roten
12-trinnsterapeut                             Kunst og uttrykksterapeut/psykoterapeut

Telefon 414 74 265