Mandag

10.00 – 21.00

Tirsdag
10.00 – 21.00

Onsdag
10.00 – 21.00

Torsdag
10.00 – 21.00

Fredag
10.00 – 16.00

Brygga har åpent annen hver helg (0ddetallsuker, 1, 3, 5, osv).
Åpningstidene er da kl 10.00 til 18.00.