Når du blir skrevet inn på Brygga får du en fast kontaktperson, som du blir ekstra godt kjent med, og som har overordnet ansvar for å følge deg opp. Det skal være lett å ta kontakt med Brygga for en samtale når du trenger det, enten ved at du kommer innom eller over telefon.

 

Hvis det er noe du sliter ekstra med, du har en dårlig dag, eller trenger råd og støtte, er det alltid rom for å komme innom Brygga for å ta en prat med noen. For det trenger du ingen formell avtale. Det er alltid noen her, men hvis det er en spesifikk person du ønsker å snakke med, er det greit å avtale på forhånd.