KiD (kurs i depresjonsmestring) er basert på kognitiv atferdsteori, som er et mye brukt terapeutisk verktøy for pasienter med et depressivt stemningsleie.

Dersom du er plaget med symptomer som nedstemthet, tap av energi, skyldfølelse, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, redusert/økt apetitt og følelsen av at alt er håpløst, så er det mulig at du har en depresjon.

Kognitiv atferdsterapi tar utgangspunkt i at man kan endre tankemønstre som bidrar til å forverre og opprettholde depresjonen. På kurset lærer deltakerne å se sammenhenger mellom tanker og følelser. Finner man disse sammenhengene kan det være lettere å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og atferd som bidrar til egen nedstemthet.

Målet med kurset:

  • Forkorte varigheten av depresjonen
  • Redusere symptomtrykket og intensiteten av symptomene
  • Gjenvinne funksjon
  • Forebygge nye depressive episoder

Våre KiD-kurs blir ledet av trente og godkjente kursholdere. Kurset består av ti samlinger, hver på 2,5 timer, med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka «Å mestre depresjon» blir brukt aktivt under hele kurset. Kurslederne på Brygga er Maria, Marit og Inger. Kurset er gratis, og er for Brygga-deltakere og for deg som er i behandling etter avtale med Brygga.

Mer informasjon om KiD: