Helt siden Brygga ble startet på slutten av 1990-tallet har vi vært opptatt av arbeid og kvalifisering som del av integreringsprosessen. Vi er en del av Stavne Trondheim KF, og målet er at alle deltakere skal kvalifisere seg for ordinært arbeid. Brygga skal gi støtte, hjelp og råd i denne prosessen.

Brygga er ikke en oppbevaringsplass, men en drivkraft for at mennesker skal komme dit de vil. Vi har tro på at arbeid og aktivitet er en viktig forutsetning for å ha det bra. Det er en grunn til at både anerkjennelse og selvrealisering er en del av Maslows behovspyramide. Vi trenger å føle at vi gjør nytte for oss på et eller annet vis, at vi får brukt evnene våre og bidrar til noe større. Arbeid og kvalifisering er også viktig for å skape seg et sosialt nettverk og struktur i hverdagen.

Så hvordan kan vi hjelpe deg? Det kommer an på hva du trenger. Vi utvikler oss hele tiden i takt med deltakernes behov og ønsker.

  • IPS. Brygga har egne jobbspesialister, som hjelper deg med å finne vanlig lønnet arbeid som en del av din behandlingsprosess ved Tyrili og/eller Brygga. Les mer om dette under punktet «IPS«.
  • Leksehjelp og studieteknikk. I tillegg til en egen lærer, har Brygga ansatte med ulike erfaringer og fagbakgrunn. Av og til er det kanskje bare det å lufte tanker og spille ball med noen som skal til for å komme videre i arbeidet. Det er alltid noen her du kan snakke med hvis du står fast.
  • Arbeidsrom, PC-er og skriver. Det er viktig å ha de praktiske verktøyene og et sted hvor det er arbeidsro, så du har best mulig forutsetninger for å få gjort det du skal.
  • Hjelp med søknader og informasjon om frister og muligheter.

Maslows behovspyramide anno 2017