Stavne Trondheim KF avd. Brygga er et tiltak for tidligere rusavhengige som trenger et nettverk i overgangen mellom behandling i TSB (tverrfaglig spesialisert behandling) og deltakelse i ordinært samfunnsliv. Vår målgruppe er personer som har bosted i Trondheim, og som har som mål å komme ut i arbeid. Her finner du informasjon om våre tilbud og aktiviteter. Vi holder til i trivelige lokaler i Kjøpmannsgata 9, sentralt i Trondheim. Kan Brygga være noe for deg?

Ta gjerne kontakt på 95159086

eller på mail; brygga.stavne@trondheim.kommune.no

Sjekke oss gjerne ut på Facebook