BRYGGA FLYTTER TIL KJØPMANNSGATA 9.

23., 24. og 25. mai er Brygga på flyttefot, da flytter vi til Kjøpmannsgata 9, (den lyseblå brygga på bildet her). Fram til da er Kjøpmannsgata 59 i full sving, vi ses!