Tilfredshetsundersøkelsen 2018

«Tilfredshetsundersøkelsen er en av flere metoder vi bruker for best
mulig å få frem en reell brukerstemme. Den reelle brukerstemmen er grunnleggende viktig da
deltakerne er våre viktigste innovatører når det gjelder tjenesteutvikling.» Disse setningene i oppsummeringa vi har laget sier det meste om hvorfor vi synes tilfredshetsundersøkelsen er viktig. Her finner du den:

https://drive.google.com/a/trondheim.kommune.no/file/d/1wvfOZ8ezQL-BS-f3fCfhC62aURctVf5d/view?usp=sharing