Dersom Brygga er aktuell for deg (se beskrivelse av målgruppe under), avtaler vi et møte for å gjøre en målgruppeavklaring. Her avklares hvor du står, hva du ønsker, og hva som er planene dine videre, samt om du er i Bryggas målgruppe.

Bryggas målgruppe:

  • Pasienter fra tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) som fullfører rusbehandling i spesialisthelsetjenestens døgnbehandlingsenheter eller mottar et poliklinsik behandlingstilbud.
  • Man må ha bostedsadresse (bolig) i Trondheim kommune.
  • Man må mestre hverdagslivsfunksjoner i en slik grad at man har rettet fokus mot arbeid og kvalifisering som en viktig del av integreringsfasen.
  • Der den enkelte mottar arbeid og avklaringspenger (AAP) fra NAV må det foreligge en arbeids- og kvalifiseringsrettet aktivitetsplan som er godkjent fra NAV. Der AAP ikke foreligger må den enkelte ha avtale om arbeid eller skoleplass.
  • Man må tydelig vise sin rusfrihet ved adekvat atferd og god rusmestring, samt kunne bidra til opprettholdelse av Brygga som rusfri nettverksarena.

Dersom du fyller disse kravene, og begge parter er enige om at Brygga kan være noe for deg, vil du ha flere samtaler med din kontaktperson her.  Målet er at dette skal gjøre overgangen mellom døgnbehandlingen og livet utenfor litt enklere, for denne perioden kan være utfordrende for de fleste.

Dersom du er i behandling nå, og ønsker å bli registrert som deltaker på Brygga, kan du ta det  opp med behandleren din, slik at vi kan avtale et møte og bli bedre kjent med deg.