Medisinsk trening på Brygga

 

Målgruppe
Målgruppen for tilbudet er Bryggas deltagere som har fysiske utfordringer til en slik grad at det er eller kan bli til hinder for, kvalifisering, utdanning, og inkludering i ordinært arbeidsliv. Tilbudet rettes mot de som er i stand til regelmessig oppmøte over 8 uker og kan gjennomføre trening på tredemølle og i styrkeapparat.

Inntaksrutiner
Det gjennomføres en samtale hvor det informeres om bakgrunnen for tilbudet, i dette ligger forskningsprosjektet til Grete Flemmen. Dette gikk ut på å se på den fysiske formen til rusavhengige som startet i behandling ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin. Videre vil deltageren få informasjon om innhold og mål med tilbudet. Det legges en plan for forløp og det gjennomføres en fysisk test.

Innhold
Målet med tilbudet er at deltagerne skal forbedre eller opprettholde den fysiske formen sin, slik at deltageren når eller opprettholder sin aldersadekvate fysiske kapasitet. Ønskelig effekt av dette vil bidra til en positiv livsstilsendring og dermed en helsegevinst.  Treningsmetodene i tilbudet er basert på de metodene, som i forskning er dokumentert å være mest effektive for å forbedre den fysiske kapasiteten vår. Treningen innebærer utholdenhets- og styrketrening inntil tre ganger i uken i 8 uker hvor hver treningsøkt varer ca en time. Hver enkelt deltager vil ha tett individuell oppfølging under treningen. Treningsforløpet starter med en test av fysisk kapasitet, som innebærer test av maksimal styrke, maksimal puls og en forbedringstest.