I Nærbehandlinga har vi recoveryfokus, der målet er å bygge på egne ressurser slik at man kan få, og beholde, arbeid eller skoleplass. Nærbehandlinga kan derfor også kombineres med praksisplass, skole, IPS eller jobb. Deltagerne arbeider med ulike ting som for eksempel livsmestring, avhengighet, kryssavhengighet, relasjoner.

Brygga nærbehandling tilpasses den enkelte, og kan blant annet tilby:

  • Kunst- og uttrykksterapi
  • Filosofisk refleksjon
  • Kognitive verktøy (bl.a. Bygging av mestringstillit og Kurs i mestring av depresjon)
  • Avspenningsteknikker (meditasjon, Yoga, NADA-akupunktur)
  • Medisinsk trening
  • Individuell jobbing med 12-trinns-metodikk
  • og mange andre ting, alt etter behov

Varigheten av behandlingen tilpasses den enkeltes behov.

Hvis dette er av interesse for deg, ta kontakt med Brygga for en forsamtale.   

Se efter i sekken

hvor du har de tunge stenene

og se

om de ikke er blitt til diamanter

(Vigdis Garbarek)

Her kan du lese mer om NA: nanorge.org