Økonomi kan være vanskelig å snakke om. Det er et tema som kan være forbundet med mye angst, kanskje skammer man seg over å ha pådratt seg mye gjeld man sliter med å betale tilbake. En ordnet økonomi er viktig og en forutsetning for å ha en strukturert og ryddig hverdag. Det første steget er å våge å snakke om økonomi, da er man allerede et stykke på vei til å finne en løsning det er mulig å leve med. Og det å mestre sin egen hverdagsøkonomi føles veldig bra!

Vi har ansatte på Brygga som har god økonomisk forståelse, og som har oversikt over hvilke muligheter som finnes og hvilke grep som må tas. For eksempel kan vi hjelpe deg med å få kontakt med en gjeldsrådgiver i NAV, slik at du får ordnet en nedbetalingsplan.

Her på huset kan vi også støtte deg i utfylling av søknader og annet papirarbeid, samt å få oversikt over kreditorer og gjeld. Vi kan vise deg hvordan du ordner et budsjett ut fra dine inntekter og utgifter, og sette opp et enkelt regnskap for hverdagsøkonomi.

Finn balansen i regnskapet 🙂