SKOLE / UTDANNING /LEKSEHJELP

Har du skole fra før?

Vet du hva du vil bli?

Andre ting du lurer på?


På Brygga fins der en lærer du kan samarbeide med!

Læreren vil kunne bistå i å:

  • få oversikt over kompetansebevis/vitnemål
  • finne ut hva du trenger for å fullføre videregående
  • finne ut hva du trenger for å starte på høyere utdanning
  • Minne deg på at skole/utdanning må være en del av aktivitetsplanen du lager sammen med NAV
  • hvordan man går fram for å finne riktige søkemotorer i forhold til innsøking til utdanning (vigo.no, samordnaopptak)
  • hvilke rettigheter man har når det gjelder skolegang (videregående/voksenopplæring/lærlingeløp/høyere utdanning)

Ellers vil det være muligheter for:

  • kurs i studieteknikk
  • karrièreveiledning
  • leksehjelp
  • kom gjerne med forslag!

Ta gjerne kontakt med Brygga for å avtale et møte.