TILFREDSHETSUNDERSØKELSE 2019

Da er september her og Brygga sin tilfredshetsundersøkelse 2019 er i gang.

Dette er en årlig tilfredshetsundersøkelse vi gjennomfører hver høst i september eller oktober måned. Alle som benytter seg av Brygga oppfordres til å svare på denne undersøkelsen (undersøkelsen ligger i papirformat inne på Brygga). På denne måten får vi et innblikk i hva deltakerne på Brygga tenker om tilbudet vi har, hva fungerer hva fungerer ikke, og hva skulle man ønske mer av eller forslag til andre tilbud. Dere kan se resultatene fra fjorårets tilfredshetsundersøkelse her.