Hver fredag er det meditasjon/yoga på Brygga klokka 11-12. Målet med meditasjon er å tømme hodet fullstendig for tanker, slik at hjernen får hvile. Dette kan være en  god måte å runde av en slitsom uke. Og klokka 12 er det jo gratis felleslunsj!

Hvis du er deprimert, befinner du deg i fortiden. Hvis du er redd, befinner du deg i fremtidene. Hvis du opplever fred, befinner du deg her og nå

Lao Tzu